(L)eie på Ostunet

Ostunet tilbyr nå nye boligkjøpere (L)eie på utvalgte boliger. Konseptet gir boligkjøpere som ikke har opparbeidet tilstrekkelig egenkapital men har god inntekt muligheten til å inngå en kjøpekontrakt med innflytting ved ferdigstillelse.

Som (L)eie kunde betaler du leie som sparing til egenkapital og administrasjons- gebyr hver måned i 2 år og 10 mnd, før boligen overføres til kjøper.

For mer informasjon om konseptet og hvilke boliger dette gjelder for, kontakt prosjektets eiendomsmegler Arild Vikøyr på arild.vikoyr@privatmegleren.no eller på +47 928 06 343.